در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

عنصر مقاومتی کامپوزیتی
عنصر مقاومتی کامپوزیتی

فیبر نوری (optical fiber)  رشته باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می تواند نوری را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند.

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی