ماموریت و چشم انداز
شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا فعالیت و تمرکز خود را بر روی تحقق اهداف اشاره شده در ذیل متمرکز نموده است و این امید را دارد که در سال 1405، محصولات تولیدی این شرکت بخش جدایی ناپذیر از تمامی پروژه های صنعتی-خدماتی کشور گردد و با صادرات بیش تر این محصول دانش بنیان باعث افزایش اشتغال، سود آوری و پیشرفت کشور عزیزمان گردیم.

1) ارتباط موثر و کارآمد با مشتریان و تامین رضایت آنان به عنوان اصل اولیه و اساسی شرکت
2) توسعه و گسترش محصولات تولیدی و ایجاد هرچه بیشتر بستر علمی، فنی  جهت استفاده از محصولات کامپوزیتی به عنوان جایگزین مطمئن متریال های سنتی
3) ارتقا تکنولوژی تولید و افزایش کیفی هر چه بیشتر محصولات 
4) حفظ و گسترش بازار داخلی و افزایش صادرات قطعات کامپوزیتی 
5) توسعه و افزایش توانمندی تخصصی منابع انسانی