در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پروفیل های کامپوزیتی FRP/GRP
پروفیل های کامپوزیتی FRP/GRP

شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا، قادر به تولید انواع پروفیل های کامپوزیتی با استفاده از ماشین آلات صنعتی (روش تولید پالتروژن) می باشد که در حال حاضر اکثر سایزهای متداول انواع پروفیل ها به طور پیوسته در این مجموعه تولید می گردد.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی