در حال بارگذاری 14 رکورد بعدی

پروفیل های FRP/GRP
پروفیل های FRP/GRP

بزرگترین سهم بازار مصرف مواد کامپوزیت در اختیار صنعت ساختمان است.

گریتینگ های مولد کامپوزیتی
گریتینگ های مولد کامپوزیتی

امروزه در بسیاری از کشورها در اکثر پروژه های صنعتی که نیاز به استفاده از گریتینگ های گوناگون است بعلت ویژگی های شاخص مواد کامپوزیتی از گریتینگ های کامپوزیتی FRP / GRP استفاده می نمایند.

گریتینگ های کامپوزیتی پالترود
گریتینگ های کامپوزیتی پالترود

امروزه در بسیاری از کشورها در اکثر پروژه های صنعتی که نیاز به استفاده از گریتینگ های گوناگون است بعلت ویژگی های شاخص مواد کامپوزیتی از گریتینگ های کامپوزیتی FRP / GRP استفاده می نمایند.

سینی و نردبان کابل های FRP/GRP
سینی و نردبان کابل های FRP/GRP

سینی کابل ها و نردبان کابل های کامپوزیتی (FRP/GRP cable tray and ladder) با استفاده از فرآیند پالتروژن و مطابق با استاندارد NEMA FG1 ساخته می شوند.

هندریل
هندریل

هندریل و نرده های کامپوزیتیGRP/FRP از  محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از مقاطع ناودانی˓ قوطی˓ لوله و اتصالات فلزی ساخته و متناسب با طرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد.

نردبان
نردبان

نردبان کامپوزیتیGRP/FRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از مقاطع قوطی و لوله ساخته و متناسب با طرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد.

پوشش دریچه
پوشش دریچه

دریچه های کامپوزیتیGRP/FRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از گریتینگ و نبشی ساخته و متناسب با ابعاد خریدار به دو صورت پوشش دار و یا غیر پوشش دار مونتاژ خواهد شد.

کراس آرم
کراس آرم

کراس آرم های کامپوزیتی  GRP/FRP از  محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان  می باشد که از مقاطع نبشی و قوطی ساخته شده و متناسب با طرح و نقشه خریدار سوراخکاری خواهد شد.

پایه کت اوت
پایه کت اوت

پایه کت اوت ها کامپوزیتی  GRP/FRP از  محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از مقاطع ناودانی ساخته شده و متناسب با طرح و نقشه خریدار سوراخکاری خواهد شد

پایه روشنایی FRP/GRP
پایه روشنایی FRP/GRP

پایه چراغ روشنایی کامپوزیتیGRP/FRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان  می باشد که از مقاطع لوله و اتصالات فلزی ساخته و متناسب با طرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد.

سکو کامپوزیتی
سکو کامپوزیتی

سکوهای کامپوزیتیGRP/FRP از دیگر محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از گریتینگ و هندریل  و دیگر پروفیل های کامپوزیتی ساخته و متناسب باطرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد

عنصر مقاومتی کامپوزیتی
عنصر مقاومتی کامپوزیتی

فیبر نوری (optical fiber)  رشته باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می تواند نوری را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند.

میلگردهای آجدار FRP / GRP
میلگردهای آجدار FRP / GRP

میلگردها یا آرماتورهای کامپوزیت FRP (آرماتور FRP ) غیر الکتریکى و غیرمغناطیسی بوده و در برابر خوردگی مقاوم می باشند، با استفاده از میلگردهای کامپوزیت FRP (آرماتور FRP ) می توان از مشکلات تداخل الکترومغناطیسی و خوردگی فولاد  اجتناب نمود. علاوه بر این مقاومت کششی بالای میلگردهای کامپوزیت FRP (آرماتور FRP ) آنها را جایگزین مناسبی برای کاربرد در مقاطع کششی در بتن می گرداند.

در حال بارگذاری 14 رکورد بعدی