جزئیات محصول
Share This Item
4 5 / 99
:

دریچه های کامپوزیتیGRP/FRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از گریتینگ و نبشی ساخته و متناسب با ابعاد خریدار به دو صورت پوشش دار و یا غیر پوشش دار مونتاژ خواهد شد.

دریچه های کامپوزیتیGRP/FRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از گریتینگ و نبشی ساخته و متناسب با ابعاد خریدار به دو صورت پوشش دار و یا غیر پوشش دار مونتاژ خواهد شد. دریچه ها  می توانند به دو صورت فریم دار ˓ لولا دار و یا بدون فریم و لولا نیز باشند.


جهت دریافت مشخصات فنی و مکانیکی پوشش دریچه به لینک کاتالوگ مراجعه فرمایید.

محصولات مرتبط