جزئیات محصول
Share This Item
4 5 / 99
:

سکوهای کامپوزیتیGRP/FRP از دیگر محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از گریتینگ و هندریل و دیگر پروفیل های کامپوزیتی ساخته و متناسب باطرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد

سکوهای کامپوزیتیGRP/FRP از دیگر محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از گریتینگ و هندریل  و دیگر پروفیل های کامپوزیتی ساخته و متناسب باطرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد. سکوها سازه ای به صورت عظیم همراه با امکانات حفر چاه نفت ˓استخراج نفت می باشند که متناسب با طرح و نقشه خریدار مونتاژ می گردد.


جهت دریافت مشخصات فنی و مکانیکی سکو به لینک کاتالوگ مراجعه فرمایید.

محصولات مرتبط