در حال بارگذاری 7 رکورد بعدی

هندریل
هندریل

هندریل و نرده های کامپوزیتیGRP/FRP از  محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از مقاطع ناودانی˓ قوطی˓ لوله و اتصالات فلزی ساخته و متناسب با طرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد.

نردبان
نردبان

نردبان کامپوزیتیGRP/FRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از مقاطع قوطی و لوله ساخته و متناسب با طرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد.

پوشش دریچه
پوشش دریچه

دریچه های کامپوزیتیGRP/FRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از گریتینگ و نبشی ساخته و متناسب با ابعاد خریدار به دو صورت پوشش دار و یا غیر پوشش دار مونتاژ خواهد شد.

کراس آرم
کراس آرم

کراس آرم های کامپوزیتی  GRP/FRP از  محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان  می باشد که از مقاطع نبشی و قوطی ساخته شده و متناسب با طرح و نقشه خریدار سوراخکاری خواهد شد.

پایه کت اوت
پایه کت اوت

پایه کت اوت ها کامپوزیتی  GRP/FRP از  محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از مقاطع ناودانی ساخته شده و متناسب با طرح و نقشه خریدار سوراخکاری خواهد شد

پایه روشنایی FRP/GRP
پایه روشنایی FRP/GRP

پایه چراغ روشنایی کامپوزیتیGRP/FRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان  می باشد که از مقاطع لوله و اتصالات فلزی ساخته و متناسب با طرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد.

سکو کامپوزیتی
سکو کامپوزیتی

سکوهای کامپوزیتیGRP/FRP از دیگر محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان می باشد که از گریتینگ و هندریل  و دیگر پروفیل های کامپوزیتی ساخته و متناسب باطرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد

در حال بارگذاری 7 رکورد بعدی