*
اشتراک گذاری
18 01/ 98
خلاصه:

در تاریخ 31 تیرماه، بازدید حضوری جناب آقای دکتر ستاری و همراهان محترم ایشان از کارخانه کامپوزیت آسیا در کاشان به عمل آمد. طی بازدید صورت گرفته توانایی ها و تکنولوژی بالای تولید این مجموعه دانش بنیان توسط آقای دکتر ستاری تقدیر شد و سیاست کلی و همیشگی دولت مبنی بر حمایت از مجموعه های دانش بنیان نیز توسط ایشان مورد تاکید قرار گرفت.

.

مقالات مرتبط