در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

میلگرد آجدار کامپوزیتی FRP/GRP
میلگرد آجدار کامپوزیتی FRP/GRP

میلگرد کامپوزیتی FRP (آرماتور FRP) غیر الکتریکى و غیرمغناطیسی بوده و در برابر خوردگی مقاوم می باشد، با استفاده از میلگردهای کامپوزیتی FRP (آرماتور FRP) می توان از مشکلات خوردگی فولاد اجتناب نمود. علاوه بر این، استحکام کششی بالای میلگردهای کامپوزیتی FRP (آرماتور FRP) آنها را جایگزین مناسبی برای کاربرد در مقاطع کششی در بتن می گرداند.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی